Dyo inşaat boyaları

 

  İnşaat Boyaları İş Ünitesi Gebze'de, otomasyon düzeyi ile uluslararası rekabete cevap verebilecek modern bir fabrikaya  sahiptir. Ürün çeşidi, renk ve ambalaj olarak 2.500'ü        aşan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 120.000 tondur.             

Ürünler:

Nanoteknolojik boyalar

Emülsiyon ve sentetik son kat boyalar

Dış cephe son kat boya ve kaplamaları

Ahşap koruyucular

Vernikler, parke cilaları

Renk Pınarı Sistemi

Sorun çözücü özel ürünler (Dr.DYO ürünleri)

Astarlar, macunlar

Deniz boyaları

Fırça-Rulo-Boya uygulama makineleri

4500 ton kapasiteli sevkiyat deposuna sahiptir.

İnşaat Boyaları İş Ünitesi TS-EN-ISO 9001:2000 belgesi sahibidir ve "toplam kalite" yönünde hedeflerini belirlemiştir. Konusunda en gelişmiş ve yetkin Ar-Ge tesislerine, üretim ve ürün teknolojisi üretip geliştirebilecek bilgi ve deneyim birikimine sahiptir.

İhracat, Ünite'nin önemli hedeflerinden biridir. İhracatta hedef marka yaratmaktır. Bugün Avrupa, Balkanlar, Afrika ve Asya'da dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirmekte, ayrıca yurt dışında fabrika yatırımları yapmaktadır. Romanya'da inşaat boyaları üretimi yapan bir fabrika bulunmaktadır. İnşaat Boyaları İş Ünitesi pazarın belirleyiciliğini ve öncülüğünü yapmaktadır.